Inspector TP AB

Inspector TP AB

Verksamhetsbeskrivning

 

Företagets policy har under alla år varit att rådgivande och projekterinande verksamhet även måste förenas med arbete ute i produktionen. Därför startades INSPECTOR TP AB för att ge de anställda i TPAB möjlighet till detta i form av kontroll- och besikningsuppdrag.

 

Vi arbetar med installationssamordning, åtgärdsprogram för ”problemanläggningar”, status- och entreprenadbesiktningar m.m.

 

Verksamhetsområden

 

Vi arbetar med installationssamordning och är med vid idrifttagning av anläggningar.

Vi fungerar som huvudbesiktningsmän, där vi tar hjälp av specialiserade biträden, men även biträdande till externa besiktningsmän.

 

Vi utför utredningar, inventeringar, övertagandebesiktningar m.m.

 

Kvalitet och miljö

 

Under åren 2007-2016 har vi varit certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

 

I och med vår flytt till Projektengagemang kommer vi under 2017 att certifiera oss enligt nya standarden ISO 9001-2015 samt ISO 14001:2015.

 

Exempel på uppdragsgivare:

 

Entreprenadbesiktningar:

 

 • Sundbyberg Stad
 • SISAB
 • Fastighetskontoret
 • Akademiska Hus
 • Fastighets AB Väderholmen
 • Humlegården Fastigheter AB
 • Citycon

 

Övertagandebesiktningar:

 

 • Nordea
 • Fastighetskontoret

 

Utredningar och analyser:

 

 • Sveriges Riksbank
 • Specialfastigheter AB
 • Nordea
 • Akademiska Hus

 

Referensobjekt

 

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar i daghem och skolor åt Stockholms Gatu- och Fastighetskontor, Sundbybergs Stad m.fl.

 

OVK-besiktningar

OVK-besiktningar av kontor och bostäder åt Nordea, Väderholmen Fastighets AB, Tornberg Fastighets AB, privata bostadsrättsföreningar m.fl.

 

Övertagande- och statusbesiktningar

Övertagande- och statusbesiktningar i samband med fastighetsförvärv till Nordea, Stockholms Gatu- och Fastighetskontor m.fl.

 

Utredningsarbeten och analyser

Utredningsarbeten och analyser av ”problemanläggningar” åt bl.a. Sveriges Riksbank, SBL, Nordea, Specialfastigheter m.fl.

 

Besiktningar

Besiktningar av kylanläggningar åt Akademiska Hus, Nordea m.fl.

 

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.