Verksamhet, Kvalitet & Miljö

Verksamhetsområden

Vårt verksamhetsområde omfattar rådgivning och projektering avseende rör-, sprinkler-, kyla- och luft- samt styr- och övervakningssystem inom de flesta typer av projekt.

 

Vårt verksamhetsfält är brett och med projektering av bostäder, kontor, sjukhus och sjukhem, industri, offentliga lokaler, simhallar m.m.

Kvalitet & miljö

Under åren 2007-2016 har vi varit certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

 

I och med vår flytt till Projektengagemang kommer vi under 2017 att certifiera oss enligt nya standarden ISO 9001-2015 samt ISO 14001:2015.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.